PTVAL

El PTVAL és el nostre itinerari de Transició a la Vida Adulta i Laboral un programa dirigit a reforçar i facilitar el desenvolupament de l’autonomia personal i de les habilitats socials i comunicatives. També es treballa l’aprenentatge de tasques o manipulats amb l’objectiu de donar eines per a la inserció social i laboral en Centres Ocupacionals – CO, Serveis Ocupacionals d’Inserció -SOI o Centres de dia.