P.F.I

El P.F.I correspon a l’etapa post obligatòria de transició a la vida adulta i al món laboral.

Rel disposa de dos Programes de Formació i Inserció:

• Auxiliar en Activitats d’Oficina i Serveis Administratius Generals
• Auxiliar en Arts Gràfiques i Serigrafia