Documentació

PEC – Projecte Educatiu de Centre

N.O.F.C – Normes d’Organització i Funcionament del Centre

PLC – Projecte Lingüístic de Centre

PdC – Projecte de Convivència

PTVAL – Projecte de Transició a la Vida Adulta i Laboral