Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat escolar. La seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i educadors, els pares/mares/tutors i el personal d’administració i serveis tinguin ocasió de co-responsabilitzar-se de la gestió global del centre.

 

Membres del Consell Escolar

Director:
Víctor García Barriocanal
Respresentant de l’AMPA:
Rafael Merino
Representants de pares i mares:
Eva Herranz – Virginia Medina – Mònica Molist
Representant del PAS:
Mireia García-Villaraco
Respresentants del professorat:
Jose Cruz – Margarida Ballesteros – Xavier Cuberes – Robert Ramos
Representants de la titularitat:
Carles Álvarez – Rosalia Pont – Sònia Plans