Consell Escolar

El consell escolar es el l’òrgan de participació en la gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Membres del Consell Escolar

Representants de la Titularitat
Carles Álvarez
Rosalia Pont
Sònia Plans

Representant de la Direcció Pedagògica
Víctor Garcia

Representants de l’Equip Docent
Jose Cruz
Laura Sancho
Margarida Ballesteros
Mònica Teixidó

Representant del personal PAS
Mireia Garcia-Villaraco

Representants de l’AMPA
Rafael Merino
Virginia Medina
Gloria Poblador