Organigrama curs 21-22

El projecte educatiu de l’Escola Rel el portem a terme amb la feina i la implicació de tots els professionals que hi treballem: mestres, educadors, logopeda, monitors, personal administratiu i personal de cuina i neteja. Cada membre de la comunitat educativa, amb la nostra feina diària i amb la relació amb els alumnes, duem a terme la nostra funció educadora.

Claustre

El claustre de l’Escola Rel està format per tots els professionals que fan un treball pedagògic.
L’equip docent és un dels pilars de l’escola. Estable, sempre atent als canvis, i màxim agent de l’acció educativa del centre.

Estrella Lara

Tutora 1r Cicle Primària

Laura Sancho

Tutora Intercicle

Laia Piqueras

Educadora 1r Cicle Secundària B

Sílvia Serrano

Educadora PTVAL

Carles Álvarez

Mestre Educació Física

Sebas Vera

Educador 1r Cicle Primària

Xavier Cuberes

Logopeda

Rakel Calzada

Tutora 2n Cicle Secundària A

Jose Cruz

Tutor PFI

Santi Rodríguez

Tutor Intercicle

Mónica Navarro

Coordinadora 1ª Etapa

Núria Prósper

Educadora 2n Cicle Secundària A

Jordi Aisa

Educador PFI

Mónica Teixidó

Tutora Intercicle

Margarida Ballesteros

Tutora 1r Cicle Secundària B

Sònia Plans

Tutora PTVAL

Víctor García

Coordinador 2ª Etapa

Consell Rector

El Consell Rector de l’Escola Rel és l’òrgan de representació i gestió de la nostra Cooperativa. Els seus membres tenen competències per executar les directrius generals d’actuació consensuades amb els socis i sòcies de l’Assemblea General.

Carles Álvarez

President

Rosalia Pont

Vicepresidenta

Sònia Plans

Secretària

Núria Prósper

Vocal