Organigrama curs 20-21

El projecte educatiu de l’Escola Rel el portem a terme amb la feina i la implicació de tots els professionals que hi treballem: mestres, educadors, logopeda, monitors, personal administratiu i personal de cuina i neteja. Cada membre de la comunitat educativa, amb la nostra feina diària i amb la relació amb els alumnes, duem a terme la nostra funció educadora.

Claustre

El claustre de l’Escola Rel està format per tots els professionals que fan un treball pedagògic.
L’equip docent és un dels pilars de l’escola. Estable, sempre atent als canvis, i màxim agent de l’acció educativa del centre.

Estrella Lara

Tutora 1r Cicle Primària

Xavier Cuberes

Logopeda

Laura Sancho

Tutora 2n Cicle Secundària A

Sílvia Serrano

Educadora 2n Cicle Secundària B

Carles Alvarez

Mestre Educació Física

Sebas Vera

Educador 1r Cicle Primària

Mónica Teixidó

Tutora 1r Cicle Secundària A

Robert Ramos

Tutor 2n Cicle Secundària A

Jose Cruz

Tutor PFI

Víctor García

Coordinador 2ª Etapa

Lourdes Pedra

Educadora 1a Etapa

Mónica Navarro

Coordinadora 1ª Etapa

Mireia García-Villaraco

Educadora 2n Cicle Secundària A

Jordi Aisa

Educador PFI

Santi Rodríguez

Tutor 2n Cicle Primària

Margarida Ballesteros

Tutora 1r Cicle Secundària B

Sònia Plans

Tutora 2n Cicle Secundària B

Núria Prósper

Educadora PFI

Consell Rector

El Consell Rector de l’Escola Rel és l’òrgan de representació i gestió de la nostra Cooperativa. Els seus membres tenen competències per executar les directrius generals d’actuació consensuades amb els socis i sòcies de l’Assemblea General.

Carles Álvarez

President

Rosalia Pont

Vicepresidenta

Sònia Plans

Secretaria

Núria Prósper

Vocal