L’empresa de lleure mésQsport, formada en gran part per membres de l’equip docent de l’escola, treballa per apropar activitats esportives i de lleure als alumnes de l’escola en espais fora de l’horari lectiu com són les extraescolars, els caps de setmana o els períodes de vacances escolars. Algunes de les seves activitats amb més trajectòria són els casals d’estiu o el campus de bàsquet del mes de juliol.

Animeu-vos a participar en les activitats que organitzem!