Educació física

L’Educació Física a REL és un espai on els alumnes a través del moviment, la música i l’experimentació, individual i en grup, realitzen activitat física amb l’objectiu principal de gaudir del joc i l’esport. D’igual manera treballen progressivament l’autonomia i la higiene personal a la finalització de cada sessió d’Educació Física.

El grup i les característiques pròpies dels alumnes participants són la clau de la programació. Els aprenentatges s’adeqüen al nivell físic i emocional de cada participant i el mestre sempre acompanya i fa de guia.

Les sessions s’estructuren en funció del grup i en base als aprenentatges específics a desenvolupar els quals es guiaran sempre a partir d’unes rutines de treball establertes com són l’escalfament lliure o dirigit, l’experimentació dels aprenentatges i/o activitats i, per últim, l’espai de relaxació i tornada a la calma.

L’espai principal per desenvolupar l’activitat d’Educació Física és el gimnàs del centre tot i que també es realitzen sessions al pati exterior de l’escola o al Parc del Guinardó, un espai de natura privilegiat situat al nostre abast per la seva proximitat.