Autoritzacions

Declaració Responsable COVID-19

Autorització administració medicació a l’escola

Autorització administració Paracetamol a l’escola

Intoleràncies – Al·lèrgies

Autorització per sortir sol/a del centre