L’Escola Rel dóna vida al cultiu intel·ligent
Aquest centre gestiona des de fa 6 anys un ‘Smart-hort’, un sistema amb reg automàtic i sensors de moviment que s’ha utilitzat com a element demostratiu en una activitat amb la Fàbrica del Sol i l’Ateneu de Fabricació.

Actualment, el terme “intel·ligent” ha deixat de ser una característica exclusiva dels éssers vius per esdevenir una característica pròpia d’objectes, ciutats i fins i tot horts. Els horts smart o intel·ligents són aquells que incorporen les noves tecnologies en la dinàmica de cura, sembra i conreu d’hortalisses. Aquest dispositiu és capaç de recollir dades sobre la sequedat de la terra, la quantitat de llum, la temperatura i el grau d’humitat de l’aire i a la vegada actuar en referència als valors obtinguts. És a dir, es pot automatitzar el reg en funció de les dades recollides per l’aparell. A continuació, podeu llegir en detall la descripció del projecte ‘Smart-hort’ el Centre d’Educació Especial Escola Rel d’Horta-Guinardó.

L’Smart Hort de l’Escola Rel

L’experiència neix a partir d’una idea de l’alumnat derivada de la seva participació en la XVIII Audiència pública als nois i noies de Barcelona: La ciutat digital. Les tecnologies al servei de les persones. Es tractava de convertir les taules de cultiu de l’hort urbà de l’Escola en taules “intel·ligents” utilitzant les noves tecnologies mòbils i plaques de computació que poguessin ser “programades” pels propis alumnes a partir d’un llenguatge de programació, com ara l’Scracht, accessible per les seves característiques al perfil de competències que defineix al nostre alumnat.

El projecte de l’Smart-Hort deriva d’un projecte d’hort urbà iniciat a l’Escola el curs 2006. El curs 2012-2013 un grup d’alumnat comença a treballar per connectar l’hort amb les noves tecnologies amb la idea d’utilitzar els dispositius mòbils per gestionar la informació que es generava al seu voltant (base de dades amb les característiques de les plantes i de les eines, el seu ús i aplicacions… ). S’utilitza el Dropbox i es creen codis QR, per emmagatzemar i accedir a tota la informació que el mateix alumnat crea. Neix així l’E-Hort.

El curs 2013-2014 es planteja transformar les taules de cultiu de l’hort de l’Escola en taules de cultiu intel·ligents fent ús de sensors múltiples per detectar, quantificar, controlar i gestionar diferents variables necessàries per al manteniment i evolució de les collites. Es planteja, doncs, dissenyar programes de control dels sensors amb el llenguatge Scratch i sobre la base de plaques computadores Raspberry i Arduino. És el que denominem Smart-Hort, que inicia el seu recorregut en el 2014 amb el primer prototip de taula de cultiu intel·ligent. Actualment està en funcionament la primera taula intel·ligent. La intenció és anar progressivament ampliant a altres taules de cultiu.

Els principals objectius que ens plantegem amb aquest projecte són:

  • Que l’alumnat amb grans dificultats per compartir els seus interessos, coneixements i idees comencés a treballar i que el resultat del seu treball hagi estat útil, passant a ser altres companys i no només ells mateixos els beneficiaris del seu treball.
  • Familiaritzar l’alumnat amb els dispositius electrònics mòbils i utilitzar-los com a mediadores d’informació i suport d’aprenentatge.
  • Introduir el coneixement i ús del llenguatge de programació Scratch com a metodologia que amplia i millora el raonament per obtenir solucions a problemes de la vida quotidiana.
  • Aprofitar les característiques i avantatges de les TIC i les característiques del perfil de personalitat d’alumnes amb TEA per millorar la qualitat de la seva evolució tant a nivell d’aprenentatge com d’interacció social.
  • Sensibilitzar i conscienciar l’alumnat d’aspectes relacionats amb l’ecosostenibilitat com l’estalvi energètic, l’aprofitament dels recursos naturals, el reciclatge i la reutilització.

A més ens agradaria que l’experiència transcendeixi la seva aplicació pràctica i directa en el nostre propi centre, fent-la extensible a altres col·lectius amb els quals poder compartir-la i enriquir-nos mútuament. Per aquest motiu, hem iniciat alguns contactes amb Escoles i Instituts del territori català, per presentar-los l’experiència i proposar-los la possibilitat de fer un taller compartit per explicar com ells poden implementar el projecte atenent a les seves característiques específiques. De la mateixa manera, col·laborem amb la Fàbrica del Sol, dins el seu cicle d’activitats, per tal de donar difusió al projecte i fer de “formadors” de totes aquelles persones que tinguin la inquietud i el desig de tenir el seu propi Smart Hort a casa.

Han estat dues les col·laboracions dutes a terme amb aquest equipament. A la primera, el curs 2015-2016 i només al nostre centre, alumnat i professorat vam fer una sessió teòrico-pràctica. La segona d’aquestes col·laboracions, el curs 2017-2018, ha inclòs la participació de l’Ateneu de Fabricació i el seu equip. D’aquesta manera, la sessió teòrico-demostrativa es va dur a terme a l’Escola Rel i la part més pràctica al mateix Ateneu on els usuaris van poder construir una “rèplica” del seu Smart-Hort.

Per nosaltres col·laborar amb l’Ateneu i la Fàbrica del Sol acompleix un dels objectius principals del projecte: donar visibilitat a la feina que fan els nois i les noies i poder traspassar les fronteres de l’escola per convertir-los en un “valor social”. Que alumnat com els que atenem, pugui aportar el seu coneixement i compartir allò que han ideat i construït amb la població del seu entorn més proper, és en si mateix, un indicador d’èxit del projecte. Comptar amb la Fàbrica del Sol en aquest sentit, és un guany important.

La nostra avaluació del projecte és molt positiva partint de la base de l’interès i motivació que ha suscitat en l’alumnat. Hem de dir, no obstant això, que és un projecte que s’ajusta més a les característiques d’uns alumnes i menys, o amb majors dificultats, a les característiques d’uns altres. Creiem que l’aplicació de les noves tecnologies faciliten i milloren l’accés als continguts curriculars i ajuden als alumnes a desenvolupar procediments que repercuteixen de manera favorable en la millora del seu raonament. Són, a més, un excel·lent recurs per fer “simulacions” que permeten trobar “solucions” aplicables a situacions de la vida quotidiana.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/488/lescola-rel-dona-vida-al-cultiu-intelligent