Primària

La 1ª Etapa correspon a la Primària amb alumnes d’edats entre els 6 i els 12/13 anys.

Els grups que formen aquesta etapa educativa són:

• Primària
• Intercicle A i Intercicle B

En aquests grups hi ha un alt índex d’alumnes en escolarització compartida individual amb altres centres d’educació ordinària. També es realitzen activitats d’escolaritat compartida de grup amb altres escoles de l’entorn proper.

Primària
Intercicle A
Intercicle B