Primària

La 1ª Etapa correspon a la Primària amb alumnes d’edats entre els 6 i els 12 anys.

En aquesta etapa determinats alumnes poden realitzar escolarització compartida individual amb altres centres d’educació ordinària. També es realitzen activitats d’escolaritat compartida de grup amb altres escoles de l’entorn proper.