Cooperativa Pinisan

El curs 2012-2013 un grup d’alumnes de l’escola va constituir la Cooperativa Pinisan: la parada dels berenars.

La nostra cooperativa escolar participa a AlumnesCoop.
AlumnesCoop és la federació, impulsada per EscolesCoop, que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa Economia Social/Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Què és una cooperativa d’alumnes?
Les cooperatives d’alumnes són una experiència educativa innovadora on els alumnes, amb la col·laboració del professorat, creen una empresa cooperativa amb els valors i funcionament democràtic que li són propis i que es regeixen pels 7 principis cooperatius internacionals. D’aquesta manera, la participació i implicació dels alumnes són clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Les Cooperatives en ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per la millora del mateix i de les persones que en ells hi viuen, amb la qual cosa una part dels beneficis que generen han d’anar destinats a solidaritat o bé a millores en l’entorn on s’ubica l’escola o en la mateixa escola.