Organigrama curs 23-24

El projecte educatiu de l’Escola Rel el portem a terme amb la feina i la implicació de tots els professionals que hi treballem: mestres, educadors, logopeda, monitors, personal administratiu i personal de cuina i neteja. Cada membre de la comunitat educativa, amb la nostra feina diària i amb la relació amb els alumnes, duem a terme la nostra funció educadora.

Claustre

El claustre de l’Escola Rel està format per tots els professionals que fan un treball pedagògic.
L’equip docent és un dels pilars de l’escola. Estable, sempre atent als canvis, i màxim agent de l’acció educativa del centre.

Margarida Ballesteros

Tutora Primària

Jordi Aisa

Educador Intercicles

Momo Texidó

Tutora Secundària B

Santi Rodríguez

Tutor PTVL

Víctor García

Coordinador 2ª Etapa

Núria Prósper

Educadora Primària

Estrella Lara

Tutora Secundària A

Jose Cruz

Tutor Secundària C

Sebas Vera

Educador PTVL

Rakel Calzada

Tutora Intercicle A

Mireia Garcia-Villaraco

Educadora Secundària

Laura Sancho

Tutora PTVA

Carla Moreno

Logopeda

Sònia Plans

Tutora Intercicle B

Mònica Navarro

Coordinadora 1ª Etapa

Sílvia Serrano

Educadora PTVAL

Carles Álvarez

Mestre Educació Física

Consell Rector

El Consell Rector de l’Escola Rel és l’òrgan de representació i gestió de la nostra Cooperativa. Els seus membres tenen competències per executar les directrius generals d’actuació consensuades amb els socis i sòcies de l’Assemblea General.

Carles Álvarez

President

Rosalia Pont

Vicepresidenta

Sònia Plans

Secretària

Núria Prósper

Vocal