blog pre PFI
cpdigo blog 2n
blog 2n secundària
logo blog segon secundària
C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 - 93 420 79 06 F 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308
base
hort21

El tercer grup de secundària Comença els seus primers inicis en formació laboral, abans de passar al P. F..I. porten un diari de classe i blog dels alumnes.

Video sobre el banc d'aliments.

Bar Pastisseria de Fruites podeu veure les fotos

secundaria1

Participen en el projecte de treball medi - ambiental Agenda  21 de l'Ajuntament de Barcelona. Porten un hort urbà iparticipen en el projecte de l'Audiència Pública.

Smart Hort: Un programa informàtic per controlar l'hort escolar per ordinador i per internet. Video de Bcn.cat. Projecte premiat al IV concurs de bones practiques TIC del consorci d’educació de Barcelona. Informació del premi.

blog
Els grups de secundària s'organitzen en crèdits i tallers interclasses i rotatius. Treballen en el blog de 1r de secundària i en el "block de 2n de secundària" que organitzen amb els seus temes preferits.
organigrama de l'escola
prepqpi1