llibre2

TOLCHINSKY, L. i altres (2001)."Processos d'aprenentatge i formació docent en condicions d'extrema diversitat". EDICIONS 62, 2001

XX Premi Rosa Sensat de Pedagogia 2000
C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308

"Quan una escola pren consciència que necessita modificar la manera de funcionar, i admet revisar de forma crítica la pràctica diària, es genera un procés d'aprenentatge que comporta un canvi en les seves estructures organitzatives i en el seu enfocament didàctic. A Processos d'aprenentatge i formació docent en condicions d'extrema diversitat, l'equip de l'Escola Rel narra, de manera àgil i original. el resultat de deu anys de formació de l'equip docent. Fonamentació i aplicació apareixen lligades de manera natural, reflex fidel del procés de construcció de coneixements fet pels educadors i del canvi en els condicions d'aprenentatge dels alumnes durant aquest període. Les propostes educatives mostren com és possible trencar la barrera entre escola i entorn. Les situacions d'aprenentatge no s'inventen; és la vida quotidiana i la realitat social amb tota la seva complexitat, la que s'analitza i s'intenta comprendre amb l'ajut dels companys i del mestre. Són els instruments de la nostra cultura, amb tota la seva riquesa, els que serveixen d'eines fonamentals d'aprenentatge. Aquest llibre és un màquina per pensar en el fenomen educatiu. Creat a partir de l'experiència d'un grup de docents que es proposa garantir l'aprenentatge creatiu en condicions d'extrema diversitat, és absolutament generalitzable a qualsevol situació escolar."

"... Estem, estimat lector, davant d'una d'aquestes obres -Processos d'aprenentatge i formació docent en condicions d'extrema diversitat- en què el millor que es podria fer és guardar un respectuós silenci, admirar el que hi ha expressat i mostrar una gran satisfacció per la feina feta amb paciència, constància i il·lusió, al llarg de deu anys, per un grup de professionals compromesos, professionals dels qui cada dia estem més necessitat en el món de l'educació..."    Jesús Garanto Alós, Catedràtic i Director de l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona

llibre1

TOLCHINSKY, L. i altres (2001)."Procesos de aprendizaje y formación docente en condiciones de extrema diversidad". OCTAEDRO, 2002