C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308
Organigrama

Consell Rector de la Cooperativa

President/a ,Vicepresident/a, Secretari/a i Vocal

Coordinació

coordinador/a

Coordinació

coordinador/a

Primera Etapa
Segona Etapa
P.F.I.
1r.

Grup

Tutor/a

2n

Grup

Tutor/a

3r.

Grup

Tutor/a

4r.

Grup

Tutor/a

1r.

Grup

Tutor/a

2n.

Grup

Tutor/a

Programes de Formació i Inserció

Tutor/a

Personal d'Administració i Serveis
Administrativa
Cuinera
Neteja
Especialistes
Mestre d'Educació Física
Logopeda
Psicòleg
Personal de Suport

Educadors/es