Instal·lacions
Escola Rel
Menjador
Menjador
Aula
Aula
Aula
PFI
Hort
Hort
Hort
Hort
Hort
Pati
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Secretaria