base

Extracte del capítol dedicat al diari en:

TOLCHINSKY, L. i altres (2001).

Processos d'aprenentatge i formació docent en condicions d'extrema diversitat. Barcelona. Edicions 62

El diari
diari3
diari2

EL DIARI

Per què el diari?

"El diari és un text que es va crear per ser llegit.
Permet anticipar la lectura, sobre la informació que es pugui trobar, per mitja del suport gràfic i dels coneixements previs dels alumnes. En el diari, les noticies, els articles d'opinió i les dades d'ús quotidià tenen una complexitat en el temps i en l'espai que amplia els coneixements que a l'aula, si és que apareixen, normalment es donen d'una manera parcial.
Qualsevol tema del diari posa en marxa tot un seguit de coneixements, procediments i actituds relacionats amb altres temes. Això mobilitza la integració de coneixements globals i no parcials.
En les noticies es parla de fets que inclouen conceptes, emocions, valors, hi ha dades objectives que obliguen a reflexionar, contrastar, deduir, raonar i, en resum, a realitzar una tasca d'aprenentatge d'una elevada significació.
"

C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308