AVÍS LEGAL

 

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Escola Rel S.C.C.L.
Dirección: C/ Montserrat de Casanovas ,nº44, 08032 Barcelona
Contacto: escolarel@xtec.cat
Teléfono: 93 420 79 05 
NIF: F-08449308
Datos de las oficinas de la empresa:
Dirección: Montserrat de Casanovas, nº44, 08032 Barcelona
Contacto: escolarel@xtec.cat
Teléfono: 93 420 79 05 

Objecte:

Aquestes condicions generals (d’ara en endavant les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (des d’ara “el portal”) que el titular Escola Rel S.C.C.L. amb domicili al c / Montserrat de Casanovas, nº 44, 08032, Barcelona. posa a disposició dels usuaris de Internet. Per la simple utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades pel centre en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis:

El centre no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, el centre avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. El centre no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les que es presten determinats serveis.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible al portal:

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució.

EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

Llei de consumidors:

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa a l’R. D. 515/89 de l’21 d’Abril, es troba a disposició dels compradors a les oficines de l’empresa.

Utilizació del Portal i dels serveis pels usuaris:

Llevat que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a l’efecte per part de centre, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

Exclusió de responsabilitat dels continguts:

El centre no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

Exclusió de responsabilitat per els continguts i serveis allotjats fora del Portal:

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. El centre no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de centre o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de centre o de l’tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Llei Aplicable i Fur:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals de Mataró.